راهنمای ارسال درخواست خدمت

لطفا فیلدهای فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید . ثبت مشخصات بیمار ، آدرس ایمیل (در صورت وجود) و شماره تلفن همراه بیمار برای ارسال بارکد مخصوص ورود به سامانه ضروری است . لطفا در فیلد "علائم و سوابق بالینی" در خصوص مشکل خود به تفصیل توضیح دهید. در صورتی که نیاز باشد متخصص مربوطه از طریق سیستم اطلاعات ضروری را از شما اخذ خواهد نمود. 

لطفا نوع تخصص و نام پزشک مورد نظر خود را با دقت انتخاب نمائید!

نکته مهم: لطفا هنگام ثبت شماره همراه از لاتین بودن صفحه کلید گوشی یا کامپیوتر خود اطمینان حاصل کنید.

هزینه خدمت را بعد از پذیرش درخواست توسط درمانگر مورد نظر پرداخت نمائید!