شروع بارگذاری ویدیوهای آموزشی پدرا

خبر

با یاری خداوند بارگذاری ویدیوهای آموزشی پدرا شامل ویدیوی آموزشی تمرینات سامانه تمرین درمانی آغاز شد . تاکنون 122 ویدیوی مربوط به صورت و مفصل گیجگاهی - فکی (TMJ) بارگذاری شده است . کلیه ویدیوهای آموزشی از طریق سایت آپارات قابل دسترسی عمومی خواهند بود . راهنمای استفاده از تمرینات شامل جزئیات انجام تمرین ، دوزاژ و ... صرفا از طریق سامانه تمرین درمانی و در بستر پدرا ارائه خواهد شد. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است