یادآوری رمز عبور

چنانچه رمز عبور اختصاصی خود جهت مشاهده سوابق درمانی خود را فراموش کرده اید از فرم زیر استفاده نمائید. برای دریافت رمز عبور باید فیلد کد ملی و حداقل یکی از فیلدهای ایمیل یا تلفن همراه را تکمیل نمائید.

لطفا کد ملی ، شماره همراه یا آدرس ایمیل خود وارد نموده و روی دکمه ارسال رمز عبور کلیک کنید.
پانل کاربران