قالب های گزارش درمان
ویژه پزشکان بازدید: 5

یکی از مهمترین ماژول های سامانه پدرا سیستم درمان و توانبخشی از راه دور است. به کمک این سیستم بیماران می توانند ضمن ارتباط دو سویه با پزشک گزارش درمان و وضعیت بهبودی خود را ثبت نمایند. در مواردی ممکن است بیمار ضمن ثبت گزارش درمان سوالی طرح نماید یا اینکه پزشک هنگام بررسی گزارش درمان طرح مطلب یا موضوعی را ضروری بداند. برای مدیریت وقت با ارزش پزشکان و پرهیز از تایپ و ارسال مطالب تکراری بخش "قالب های گزارش درمان" به سامانه اضافه شده است.

برای مشاهده لیست قالب های گزارش درمان از منوی تنظیمات اولیه گزینه "قالب های گزارش درمان" را انتخاب کنید.

برای ایجاد قالب جدید روی دکمه + کلیک کنید. هر قالب دارای دو فیلد عنوان و متن پیغام است.

 

نمونه قالب

 

عنوان: ضرورت مصرف به موقع داروها

متن پیغام: لطفا داروهای خود را دقیقا طبق توصیه مصرف نمایید.

 

گزارش درمان

هنگام مشاهده گزارش درمان بیمار می توانید از لیست قالب های گزارش درمان پیغام مورد نظر را جهت ارسال به بیمار انتخاب نمایید. با ارسال پیغام، بیمار از طریق پیامک از توضیحات شما مطلع می شود و متن پیغام شما در قسمت گفتگوی متنی سیستم مشاوره برای بیمار نمایش می یابد.