تنظیم تعطیلات
ویژه پزشکان بازدید: 10

در سامانه پدرا تنظیم تعطیلات از طریق 3 بخش مختلف فراهم شده است

1: تعطیلات هفتگی

شما می توانید هنگام افزودن اطلاعات مطب یا ویرایش آن تعطیلات هفتگی مطب خود را مشخص نمایید. هنگام ثبت نوبت توسط بیماران یا منشی مطب سیستم این تنظیمات را بررسی و از ثبت نوبت برای روز تعطیل جلوگیری می کند.

تنظیم تعطیلات هفتگی

2: تعطیلات رسمی

شما می توانید از طریق منوی "تنظیمات اولیه / مدیریت تعطیلات" نسبت به افزودن یا حذف تعطیلات رسمی اقدام نمایید. به طور معمول در شروع هر سال، تعطیلات رسمی سال جدید توسط دپارتمان پشتیبانی پدرا با فرمت json آماده و برای همه پزشکان عضو پدرا تنظیم می شود.

فرم افزودن تعطیلات مطب

3- تعطیلات ساعتی

در مواردی که شما به هر دلیل امکان حضور در مطب ندارید و مجبور به تعطیل کردن مطب در ساعتی خاص هستید می توانید روز و ساعت تعطیلی مطب را در قسمت تعطیلات ساعتی اضافه نمایید.

فرم افزودن تعطیلات ساعتی