ارسال اعلان تعطیلی مطب
ویژه مسئول پذیرش بازدید: 17

در مواردی که به هر دلیلی پزشک امکان حضور در مطب را ندارد، شما می توانید برای همه بیمارانی که در این تاریخ نوبت گرفته اند، پیامک تعطیلی ارسال نمایید.

اعلام تعطیلی مطب

برای ارسال پیامک تعطیلی مطب پس از انتخاب تاریخ و نمایش لیست نوبت ها روی دکمه ارسال پیامک تعطیلی کلیک کنید. توصیه می شود پس از ارسال پیامک کل نوبت های تاریخ مورد نظر را لغو نمایید.