لیست پزشکان: طب سوزنی، طب سنتی
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر قاسم عقیلی بهنام (مطب گیشا)دکتر قاسم عقیلی بهنام (مطب گیشا) طب سوزنی، طب سنتی
خدمات پوست، مو و زیبایی

 گیشا / روبروی بازار گیشا / طبقه فوقانی رادیولوژی کیهان / پلاک 67 / واحد 4 تلفن: ۸۸۲۴۸۱۱۰ - ۸۸۲۴۸۳۳۰

فعال
دکتر قاسم عقیلی بهنام(مطب نازی آباد)دکتر قاسم عقیلی بهنام(مطب نازی آباد) طب سوزنی، طب سنتی
خدمات پوست، مو و زیبایی

 نازی آباد / خیابان مداین / نبش ترابی / پلاک 294 / طبقه بالای داروخانه شبانه روزی