توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان دندانپزشک - متخصص ریشه دندان

تغییر تخصص

جدید
دکتر مهدیه نخعی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر مهدیه نخعیدکتر مهدیه نخعیدندانپزشک - متخصص ریشه دندان

انتهای خیابان شفا / ساختمان پزشکان شفا / طبقه پنجم / واحد 5011