لیست پزشکان: متخصص ژنتیک پزشکی
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت
تغییر تخصص
تخصص
غیر فعال
دکتر اکبر امیرفیروزی
 (0 نظر)آذربایجان شرقی / تبریز
دکتر اکبر امیرفیروزیدکتر اکبر امیرفیروزی متخصص ژنتیک پزشکی

 شهرک خاوران / خیابان مردانی آذری / مرکز آموزش، پژوهشی و درمانی کودکان زهرا مردانی آذری / درمانگاه ژنتیک

فعال
دکتر فرزاد سیدفروتن
 (0 نظر)اصفهان / اصفهان
دکتر فرزاد سیدفروتندکتر فرزاد سیدفروتن متخصص ژنتیک پزشکی

 خیابان ارباب / روبروی کلینیک روزبه / آزمایشگاه مفید