توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص پزشکی ورزشی

تغییر تخصص

جدید
دکتر فاطمه کریمی افشار
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر فاطمه کریمی افشاردکتر فاطمه کریمی افشارمتخصص پزشکی ورزشی

خیابان شفا / ساختمان پزشکان شفا / طبقه پنجم / واحد 5009