لیست پزشکان: متخصص جراحی عمومی
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر مجید انتظاری
 (0 نظر)یزد / یزد
دکتر مجید انتظاریدکتر مجید انتظاری متخصص جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضا داخل شکم

 روبروی بیمارستان مرتاض / ساختمان آبادیس / طبقه سوم / واحد ۳۰۹