راهنمای ورود به سیستم پزشکی راه دور

برای ورود به سیستم درمان از راه دور می توانید پرونده مورد نظر خود را با استفاده از بارکد اختصاصی پرونده فعال نمائید . در صورتی که شماره بارکد پرونده را در دسترس ندارید به پانل مخصوص بیمار وارد شوید و از لیست سوابق درمان پرونده مورد نظر خود را فعال نمائید. 

فعال سازی سریع پرونده
لطفا کد ملی و بارکد اختصاصی پرونده مورد نظر را وارد نموده و روی دکمه فعال سازی پرونده کلیک کنید.