راهنمای ثبت درخواست خدمت

ابتدا کد ملی خود را بدون فاصله یا خط تیره در فیلد مخصوص کد ملی واقع در بالای فرم وارد نمائید. برای انتخاب درمانگر مورد نظر لازم است اطلاعات فیلد به ترتیب و از بالا به پائین تکمیل شود . لطفا مشکل و بیماری خود را به صورت مشروح توضیح دهید. بیماریهای زمینه ای و داروهای مصرفی خود را ثبت نمائید و تا حد امکان محل درد و مشکل خود را روی دیاگرام مشخص نمائید. در پائین فرم امکان ضمیمه نمودن مدارک و مستندات پزشکی شما از جمله نتایج رادیوگرافی ، آزمایش و ... وجود دارد. 

بعد از تائید درخواست شما توسط درمانگر مورد نظر برایتان یک پیامک اخطار ارسال خواهد شد.