توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب کرمان

تغییر تخصص

جدید
دکتر رضا ابوسعیدی
 (2 نظر)کرمان / کرمان
دکتر رضا ابوسعیدیدکتر رضا ابوسعیدیمتخصص جراحی مغز و اعصاب

ابتدای خیابان شهید بهشتی / ابتدای خیابان 24 آذر / ساختمان پزشکان تاج / طبقه دوم / واحد 203