توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص کلیه و مجاری ادرار کرمان

تغییر تخصص

جدید
دکتر محمد سعیدی نیا
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر محمد سعیدی نیادکتر محمد سعیدی نیامتخصص کلیه و مجاری ادرار

خیابان جهاد / مجتمع پزشکان خضراء (1) / طبقه دو / واحد 6