توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان مشهد

انتخاب تخصص

غیر فعال
دکتر حمید رضا پور یوسف
 (0 نظر)خراسان رضوی / مشهد
دکتر حمید رضا پور یوسفدکتر حمید رضا پور یوسفمتخصص بیماریهای اعصاب و روان

 مشهد ، خیابان کوهسنگی، چهارراه الندشت ، بیمارستان امید

غیر فعال
فيزيوتراپي رفيع
 (0 نظر)خراسان رضوی / مشهد
فیزیوتراپیست سيده فهيمه رفيعيفیزیوتراپیست سيده فهيمه رفيعيمتخصص فیزیوتراپی

 

غیر فعال
فیزیوتراپیست عاطفه گلشاهی
 (0 نظر)خراسان رضوی / مشهد
فیزیوتراپیست عاطفه گلشاهیفیزیوتراپیست عاطفه گلشاهیمتخصص فیزیوتراپی