رایگان
پروتکل فیزیوتراپی بعد از جراحی آرتروسکوپیک ریلیز کپسول مفصلی شانه (CAM)

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی بعد از جراحی آرتروسکوپیک ریلیز کپسول مفصلی شانه (CAM)

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

جراحی آرتروسکوپیک ریلیز کپسول مفصلی شانه (Comprehensive Arthroscopic Management) غالبا به دنبال عدم موفقیت درمانهای داروئی و  فیزیوتراپی انجام می شود . برنامه بازتوانی و فیزیوتراپی در بیمارانی که این پروسه جراحی را طی کرده اند سریعا و بعد از پایدار شدن شرایط عمومی بیمار و انتقال وی به بخش آغاز می شود . از آنجائی که دوره بستری این بیماران کوتاه و محدود است بیشتر برنامه توانبخشی بیمار به صورت out patient انجام می شود. 

فاز اول (روز اول و دوم بعد از جراحی)

در روز اول جراحی بیمار توسط فیزیوتراپیست در بیمارستان ویزیت می شود . ضمن ویزیت اولیه بیمار ؛ نحوه انجام حرکات پاسیو مفصل شانه و نحوه پیشگیری از چسبندگی های مفصلی و محدودیت های حرکتی آموزش داده می شود. همچنین نحوه مراقبت از زخم جراحی و تمیز نگه داشتن آن توسط فیزیوتراپیست و پرستار بخش آموزش داده می شود . 

فاز دوم: روز سوم تا هفته ششم

اهداف درمانی :

 • کنار گذاشتن اسلینگ به محض کنترل درد بیمار
 • دامنه کامل حرکتی شانه تا پایان هفته 6
 • استقلال بیمار در انجام مستقل فعالیت های سبک

احتیاط ها:

 • از برداشتن و حمل اشیاء با وزن بیش از 2-3 کیلوگرم خودداری شود.
 • از فعالیت های اضافی که باعث ایجاد التهاب می شود خودداری شود.

مداخلات درمانی:

 • تمرینات دامنه حرکتی ROM برای مفاصل انگشتان ، دست ، مچ ، ساعد و آرنج 
 • passive/assisted flextion  در صفحه scaption تا شروع دامنه دردناک 
 • passive/assisted Ext. Rot شانه در حالیکه بازو به انداره 30 تا 45 درجه از بدن دور شده است و به اندازه 30 درجه جلوتر از صفحه فرونتال و روی بالش ساپورت شده است . در روزهای اول این حرکت تا حدود 30 درجه و به مرور تا شروع دامنه دردناک انجام می شود . 
 • passive/assisted Int. Rot. شانه در حالیکه بازو به انداره 30 تا 45 درجه از بدن دور شده است و به اندازه 30 درجه جلوتر از صفحه فرونتال و روی بالش ساپورت شده است. انجام این حرکت تا رسیدن به دامنه دردناک و نهایتان تماس کف دست بیمار با شکم وی مجاز است. 
 • شروع حرکات self assited شانه با استفاده از wand از شروع برنامه فیزیوتراپی مجاز است.
 • شروع تمرینات ایزومتریک شانه به صورت sub maximal (برای حرکات abd. و rotation باید از حداقل مقاومت حدود 20-30 درصد استفاده شود)
 • اعمال کامپرس یخ بعد از انجام تمرینات و به مدت حداقل 15 دقیقه
 • استفاده از مدالیته های فیزیوتراپی نظیر TENS و IFC برای کنترل درد و التهاب (مراقبت از زخم جراحی ضروری است)

معیارهای ورود به فاز سوم:

 • دامنه حرکتی active و passive کامل برای تمامی حرکات شانه
 • عدم وجود التهاب در ناحیه شانه

فاز سوم - هفته ششم به بعد : (شروع تمرینات تقویتی)

تمرینات تقویتی شامل تقویت کلیه گروه های عضلانی شانه و کمربند شانه ای با اجتناب از درد و خستگی و به صورت پیشرونده آغاز می شود . تقویت عضله دلتوئید برای پیشگیری از اختلال ریتم اسکاپولوهومرال با تاخیر آغاز می شود . 

 

 

همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.