رایگان
پروتکل فیزیوتراپی بعد از جراحی آرتروسکوپیک ریلیز کپسول مفصلی شانه (CAM)

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

جراحی آرتروسکوپیک ریلیز کپسول مفصلی شانه (Comprehensive Arthroscopic Management) غالبا به دنبال عدم موفقیت درمانهای داروئی و  فیزیوتراپی انجام می شود . برنامه بازتوانی و فیزیوتراپی در بیمارانی که این پروسه جراحی را طی کرده اند سریعا و بعد از پایدار شدن شرایط عمومی بیمار و انتقال وی به بخش آغاز می شود . از آنجائی که دوره بستری این بیماران کوتاه و محدود است بیشتر برنامه توانبخشی بیمار به صورت out patient انجام می شود. 

فاز اول (روز اول و دوم بعد از جراحی)

در روز اول جراحی بیمار توسط فیزیوتراپیست در بیمارستان ویزیت می شود . ضمن ویزیت اولیه بیمار ؛ نحوه انجام حرکات پاسیو مفصل شانه و نحوه پیشگیری از چسبندگی های مفصلی و محدودیت های حرکتی آموزش داده می شود. همچنین نحوه مراقبت از زخم جراحی و تمیز نگه داشتن آن توسط فیزیوتراپیست و پرستار بخش آموزش داده می شود . 

فاز دوم: روز سوم تا هفته ششم

اهداف درمانی :

 • کنار گذاشتن اسلینگ به محض کنترل درد بیمار
 • دامنه کامل حرکتی شانه تا پایان هفته 6
 • استقلال بیمار در انجام مستقل فعالیت های سبک

احتیاط ها:

 • از برداشتن و حمل اشیاء با وزن بیش از 2-3 کیلوگرم خودداری شود.
 • از فعالیت های اضافی که باعث ایجاد التهاب می شود خودداری شود.

مداخلات درمانی:

 • تمرینات دامنه حرکتی ROM برای مفاصل انگشتان ، دست ، مچ ، ساعد و آرنج 
 • passive/assisted flextion  در صفحه scaption تا شروع دامنه دردناک 
 • passive/assisted Ext. Rot شانه در حالیکه بازو به انداره 30 تا 45 درجه از بدن دور شده است و به اندازه 30 درجه جلوتر از صفحه فرونتال و روی بالش ساپورت شده است . در روزهای اول این حرکت تا حدود 30 درجه و به مرور تا شروع دامنه دردناک انجام می شود . 
 • passive/assisted Int. Rot. شانه در حالیکه بازو به انداره 30 تا 45 درجه از بدن دور شده است و به اندازه 30 درجه جلوتر از صفحه فرونتال و روی بالش ساپورت شده است. انجام این حرکت تا رسیدن به دامنه دردناک و نهایتان تماس کف دست بیمار با شکم وی مجاز است. 
 • شروع حرکات self assited شانه با استفاده از wand از شروع برنامه فیزیوتراپی مجاز است.
 • شروع تمرینات ایزومتریک شانه به صورت sub maximal (برای حرکات abd. و rotation باید از حداقل مقاومت حدود 20-30 درصد استفاده شود)
 • اعمال کامپرس یخ بعد از انجام تمرینات و به مدت حداقل 15 دقیقه
 • استفاده از مدالیته های فیزیوتراپی نظیر TENS و IFC برای کنترل درد و التهاب (مراقبت از زخم جراحی ضروری است)

معیارهای ورود به فاز سوم:

 • دامنه حرکتی active و passive کامل برای تمامی حرکات شانه
 • عدم وجود التهاب در ناحیه شانه

فاز سوم - هفته ششم به بعد : (شروع تمرینات تقویتی)

تمرینات تقویتی شامل تقویت کلیه گروه های عضلانی شانه و کمربند شانه ای با اجتناب از درد و خستگی و به صورت پیشرونده آغاز می شود . تقویت عضله دلتوئید برای پیشگیری از اختلال ریتم اسکاپولوهومرال با تاخیر آغاز می شود . 

 

 

همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.