توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص بیماریهای مغز و اعصاب کرمان

تغییر تخصص

جدید
دکتر فاطمه سادات جعفری
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر فاطمه سادات جعفریدکتر فاطمه سادات جعفریمتخصص بیماریهای مغز و اعصاب

چهارراه طهماسب آباد / کوچه بهشتی 11 / ساختمان پزشکان بزرگمهر / طبقه اول