توجه فرمائید!

قبل از اقدام به رزرو نوبت از ثبت مشخصات خود مطمئن شوید!

برای استفاده از خدمات نوبت دهی پدرا لازم است یک بار مشخصات شما به سیستم اضافه شود.

لیست پزشکان متخصص بیماریهای کودکان کرمان

تغییر تخصص

دکتر زهرا ابولپور مشیزی
 (0 نظر)کرمان / کرمان
دکتر زهرا ابولپور مشیزیدکتر زهرا ابولپور مشیزیمتخصص بیماریهای کودکان

خیابان استقلال / ساختمان حکیم / طبقه دوم