رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در جراحی SLAP Débridement

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در جراحی SLAP Débridement

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

بی حرکتی: برای راحتی بیمار می توان از از اسلینگ به مدت 1 تا 2 هفته استفاده نمود.

فاز اول (هفته 0 تا هفته 2)

تمرینات:

 • ورزش های ایروبیک شامل دوچرخه ثابت و پیاده روی روی سطح صاف به مدت 30 دقیقه
 • تمرینات دامنه حرکتی شامل
 1. حرکت forward flexion به صورت passive تا 120 درجه
 2. حرکت elevation به صورت passive در صفحه scapular تا 120 درجه
 3. حرکت external rotation تا 20 درجه به صورت passive
 4. حرکت abduction به صورت passive تا 90 درجه
 5. تمرینات دامنه حرکتی مچ دست به صورت active
 6. تمرینات پاندولار روزانه حداقل 3 نوبت به مدت 5 تا 10 دقیقه
 • تمرینات تقویتی شامل
 1. تمرینات تقویتی مچ 
 2. تقویت grip
 3. تمرینات ایزومتریک شانه submaximal شامل ER/IR/abduction

مدالیته های درمانی:

 • اینترفرنشیال و یخ به مدت 20 دقیقه

فاز دوم (هفته 2 تا هفته 4)

اهداف درمانی

 • کسب دامنه حرکتی فعال شانه شامل flexion,abduction,scapular elevation تا 160 درجه
 • کسب دامنه حرکتی external rotation تا حدود 45 تا 60 درجه

تمرینات:

 • دوچرخه ثابت و Cross trainer

تمرینات دامنه حرکتی

 • پیشرفت حرکت flexion به Active-assisted و Active تا 140 درجه
 • elevation در صفحه اسکاپولار تا 140 درجه
 • حرکت abduction تا 140 درجه
 • حرکت external rotation تا 45 تا 60 درجه

تمرینات تقویتی

 • تمرینات تراباند سبک 
 • wall push-ups
 • Body Blade

فاز سوم (هفته 4 تا هفته 6)

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات ایروبیک شروع برنامه پیادروی و دویدن
 • تمرینات دامنه حرکتی تا حد full range
 • شروع تمرینات تقویتی با وزنه 
 • پیشرفت به سمت push-ups و pull-ups
 • تمرینات اختصاصی ورزشی

فاز چهارم (هفته 6 تا هفته 12)

اهداف درمانی:

 • دامنه حرکتی کامل
 • قدرت عضلانی طبیعی (روتاتورکاف ، عضلات ثبات دهنده کتف)
 • آمادگی بیمار برای انجام تمرینات ورزشی پیشرفته و بازگشت به ورزش

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات ایروبیک (دویدن روی تردمیل)
 • ادامه تمرینات دامنه حرکتی تا دامنه کامل
 • شروع تمرینات تقویتی پیشرفته (حرکتهای پرتابی)
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.