رایگان
پروتکل درمان جراحی آرتروسکوپیک ناپایداری خلفی شانه

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل درمان جراحی آرتروسکوپیک ناپایداری خلفی شانه

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

فاز اول (هفته 0 تا هفته 2)

اهداف درمانی:

 • کنترل درد و التهاب
 • حفظ دامنه حرکتی شانه ، آرنج و مچ به صورت پاسیو

محدودیت ها:

 • flexion تا 90 درجه
 • abduction تا 60 درجه
 • حرکات روتیشن (ER/IR)  انجام نشود. انجام حرکت Internal Rotation تا هفته ششم مجاز نیست.
 • شانه در وضعیت نوترال در Ultra sling ثابت شود . اسلینگ باید در تمامی ساعات شبانه روز حتی زمان خواب استفاده شود.

کنترل و کاهش درد:

 • داروهای مخدر (Narcotics) به مدت 5 تا 7 روز از زمان دررفتگی پاتولوژیک
 • داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDs برای کاهش التهاب و درد
 • مدالیته های فیزیوتراپی شامل ultrasound و HVGS یا  (high-voltage galvanic stimulation) و تحریک الکتریکی
 • هات پک (Moist heat) در شروع درمان و  کامپرس یخ در انتهای جلسه درمانی

برنامه تمرینات:

 • دوچرخه ثابت
 • پیاده روی روی سطح صاف
 • حرکات flexion و extension مچ دست به صورت active و تقویت grip
 • حرکات passive آرنج و دست
 • حرکات شانه به صورت passive و با احتیاط
 • حرکات پاسیو کتف

مدالیته های درمانی

 • اینترفرنشیال IFC برای کنترل و کاهش درد
 • کامپرس یخ هر ساعت 10 دقیقه 
 • HVPC (های ولتاژ) برای کاهش ادم

فاز دوم (هفته 3 تا هفته 4)

اهداف درمانی:

 • حفظ و افزایش دامنه حرکتی
 • افزایش ثبات کتف 
 • حفظ الگوهای طبیعی حرکتی شانه با انجام تکنیک های PNF

محدودیت ها و موارد احتیاط:

 • flexion تا 90 درجه
 • abduction تا 60 درجه
 • external rotation تا 30 درجه
 • پرهیز از حرکت internal rotation
 • استفاده از Ultra sling برای مراقبت از شانه (در تمامی ساعات شبانه روز و ضمن خواب)
 • پرهیز از ایجاد استرچ در ناحیه خلفی کپسول مفصلی با پرهیز از حرکت internal rotation به صورت active یا passsive

برنامه تمرین درمانی:

 • از pully استفاده نشود
 • حرکات abduction و flexion با استفاده از تکنیک Table slides
 • تمرینات مخصوص افزایش ثبات کتف Scapular stabilization
 • حرکات flexon و extension مچ
 • حرکات passive آرنج (تمامی حرکات)
 • حرکات passive شانه با احتیاط و مراقبت و لحاظ محدودیت ها
 • حرکات passive کتف

مدالیته های درمانی

 • اینترفرنشیال IFC برای کنترل و کاهش درد
 • کامپرس یخ هر ساعت 10 دقیقه 
 • HVPC (های ولتاژ) برای کاهش ادم

فاز سوم (هفته 5 تا هفته 6)

اهداف درمانی:

 • پیشرفت به حرکات Actve یا AROM 

محدودیت ها و موارد احتیاط

 • flexion تا 90 درجه
 • abduction تا 60 درجه
 • اجتناب از انجام حرکت internal rotation
 • بیمار در هفته 5 بعد از جراحی با موافقت جراح می تواند اسلینگ را کنار بگذارد. 

برنامه تمرینات

 • از تمرینات pully خودداری شود
 • انجام flexion و abduction شانه با تکنیک Table slides
 • تمرینات ایزومتریک شانه به صورت ساب ماکزیمال شامل (flexion/abduction/extension) . ضمن تمرینات ، بازو باید در زاویه کمتر از 30 درجه از بدن دور شده باشد. 
 • حرکات flexion و abduction شانه به صورت active assisted و ادامه به صورت active (تکنیک های  wall walk  و standing two way)
 • Scapular squeezes با foam roll بدون اعمال مقاومت
 • حرکات passive شانه با احتیاط
 • حرکات passive کتف Scapular mobilization 
 • PNF

مدالیته های درمانی

 • اینترفرنشیال IFC برای کنترل و کاهش درد
 • کامپرس یخ بعد از انجام تمرینات 

فاز چهارم (هفته 7 تا هفته 12)

هفته 7 تا هفته 9:

اهداف درمانی :

 • پیشرفت دامنه حرکتی passive شانه تا دامنه کامل با اجتناب از ایجاد درد

موارد احتیاط

 • اجتناب از اعمال مقاومت در دامنه حرکتی انتهایی 

برنامه تمرین درمانی:

 • شروع upper body ergometer 
 • استفاده از pully در صورتیکه دامنه حرکتی کامل نشده باشد
 • Ball on wall
 • Prone two way
 • Standing two way
 • Prone row
 • حرکت External rotation در وضعیت side lying با اعمال مقاومت
 • Scaption squeeze با اعمال مقاومت
 • شروع برنامه Thrower's 10 (حرکات روتیشن شانه باید از وضعیت نوترال شروع شوند و به مرور بازو تا 45 درجه از بدن دور می شود. حداکثر abduction مجاز ضمن حرکت internal rotation حدود 30 درجه است)
 • موبیلیزاسیون مفصل GH (موبیلیزاسیون کپسول خلفی و تحتانی)
 • Seated cable row
 • حرکات passive شانه تا دامنه کامل (حرکات روتیشن در abduction حدود 45 درجه)
 • استرچ عضلات پکتورال و لاتیسیموس دورسی

مدالیته های درمانی:

 • اعمال گرما قبل از تمرین
 • کامپرس یخ در پایان جلسه فیزیوتراپی

هفته 10 تا هفته 12:

اهداف درمانی :

 • پیشرفت دامنه حرکتی شانه تا دامنه کامل (AROM/PROM/RROM)

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات فاز قبل (هفته 7 تا 9) و پیشرفت حرکات روتیشن شانه تا وضعیت 90/90 (90 درجه ابداکشن)
 • تمرینات قلبی عروقی (دویدن روی تردمیل ، elliptical)
 • شروع تمرینات push-up
 • Lat pull-downs (از سمت جلو)
 • PNF

مدالیته های درمانی:

 • گرم کردن با استفاده از پک گرمایی و UBE 
 • استفاده از کامپرس یخ در انتهای جلسه فیزیوتراپی

فاز پنجم (هفته 13 تا هفته 16)

در این فاز محدودیت خاصی وجود ندارد

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه برنامه Thrower's 10 با پیشرفت مقاومت
 • شروع تمرینات پلی متریک (شروع با shot toss و ادامه با shot throw و overhead toss)
 • Dynamic wall push-ups
 • push-ups روی زمین
 • Rhythmic stabilization کتف در وضعیت چهار دست و پا
 • شروع تمرینات اختصاصی ورزشی (اجتناب از حرکات پرتابی کامل تا هفته 16)
 • موبیلیزاسیون دستی کپسول مفصلی

فاز ششم (هفته 16 تا هفته 20)

 • ادامه تمرینات قبلی و پیشرفت تمرینات فانکشنال
 • شروع تمرینات پیشرفته پرتابی (حرکاتی نظیر serve ، swing و throw در هفته 20) 
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.