رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در آسیب های مفصل آکرومیوکلاویکولار AC

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در آسیب های مفصل آکرومیوکلاویکولار AC

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

مداخلات فیزیوتراپی در آسیب نوع یک

روز اول:

 • به مدت 24 تا 48 ساعت در ناحیه مفصل مبتلا از کامپرس یخ استفاده شود. 
 • برای راحتی بیشتر بیمار می توان شانه بیمار را به مدت یک هفته با کمک اسلینگ کم حرکت نمود. 
 • روزانه 3 تا 4 نوبت حرکات اکتیو مفاصل انگشتان ، مچ و آرنج انجام گیرد .
 • حفظ دامنه حرکتی شانه به آرامی و اجتناب از آسیب بیشتر
 • شروع تمرینات پاندولار از روز 2 یا 3 

روز 7 تا 10:

 • با گذشت حدود یک هفته از زمان آسیب غالبا علائم بیمار بهبود می یابد. 
 • بعد از گذشت یک هفته از زمان آسیب بیمار باید اسلینگ را کنار بگذارد.
 • تا زمانیکه دامنه حرکتی کامل و بدون درد به دست نیامده است بیمار مجاز به برداشتن اشیاء سنگین و فعالیت های ورزشی شدید و پرتابی نیست . غالبا رفع کامل درد و بازیابی دامنه حرکتی کامل شانه طی 2 هفته صورت می گیرد . 
 • برای شروع فعالیت ورزشی علاوه بر کامل بودن دامنه حرکتی لمس مفصل آکرومیوکلاویکولار نباید دردناک باشد. 

مداخلات فیزیوتراپی در آسیب نوع دو

روز اول:

 • به مدت 24 تا 48 ساعت در ناحیه مفصل مبتلا از کامپرس یخ استفاده شود. 
 • برای راحتی بیشتر بیمار می توان شانه بیمار را به مدت یک تا دو هفته با کمک اسلینگ کم حرکت نمود. 

روز هفتم:

 • شروع تمرینات افزایش دامنه حرکتی شانه به صورت آرام
 • بیمار می تواند ضمن فعالیت های روزانه نظیر غذا خوردن ، لباس پوشیدن و... از اندام سمت مبتلا استفاده نماید. 
 • اسلینگ را با توجه به شرایط بیمار می توان بعد از گذشت 7 تا 14 روز از زمان آسیب کنار گذاشت.
 • انجام فعالیت های ورزشی ، هل دادن و کشیدن و برداشتن اشیاء سنگین حداقل به مدت 6 هفته مجاز نیست .

مداخلات فیزیوتراپی در آسیب نوع سه

در آسیب نوع سوم درمان غیرجراحی و فیزیوتراپی صرفا برای بیماران غیرفعال و غیرکارگر توصیه می شود.

روز اول:

 • آموزش بیمار در خصوص ماهیت آسیب ، صدای موجود در مفصل ، ریسک های جراحی و شانس تکرر آسیب
 • استفاده از کامپرس یخ روی مفصل آسیب دیده به مدت 48 ساعت
 • تجویز داروهای مسکن و ضدالتهاب (NSAIDs) به مدت چند روز 
 • تجویز اسلینگ برای بی حرکتی اندام
 • شروع فعالیت های روزمره 3 - 4 روز بعد از شروع درمان
 • افزایش تدریجی دامنه حرکتی با استفاده از تمرینات passive از روز 7 
 • با انجام تمرینات دامنه حرکتی سبک غالبا دامنه حرکتی مفصل مبتلا طی 2 تا 3 هفته تکمیل می شود.
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.