رایگان
پروتکل درمانی فیزیوتراپی بعد از جراحی های آرتروسکوپیک کم تهاجمی زانو

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل درمانی فیزیوتراپی بعد از جراحی های آرتروسکوپیک کم تهاجمی زانو

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

گاهی جراح ارتوپد برای تشخیص بهتر ، اقدام به آرتروسکوپی تشخیصی زانو می کند . در این روش ، جراح با ایجاد یک برش کوچک و به وسیله دستگاه آرتروسکوپ ضمن مشاهده داخل مفصل ممکن است اقداماتی نظیر خروج موش های استخوانی (Loose Body) یا ترمیم مختصر منیسک ها و ... را انجام دهد. این روش جراحی کم تهاجمی (Minimal Invasive) بوده و درمان فیزیوتراپی اختصاصی غالبا مورد نیاز نیست . اقدامات فیزیوتراپی در این بیماران بیشتر جنبه آموزشی دارد و در دو فاز قبل و بعد از عمل انجام می گیرد. 

اقدامات فیزیوتراپی قبل از عمل:

  • ارزیابی وضعیت عضلانی و دامنه حرکتی مفصل
  • توصیه به بیمار برای استفاده از کامپرس  یخ و بالا نگه داشتن اندام برای کنترل تورم و التهاب بعد از جراحی
  • توصیه به بیمار برای شروع راه رفتن در 24 ساعت اول بعد از جراحی در وضعیت بدون درد (در این بیماران نیاز به استفاده از عصا نادر است)
  • ارائه برنامه تمرین درمانی مخصوص منزل شامل تمرینات ایزومتریک عضله چهار سر ، SLR ، Hamstring curl و تمرینات دامنه حرکتی

اقدامات فیزیوتراپی بعد از عمل:

  • مطالعه شرح عمل و توضیحات جراح
  • انجام تکنیک های موبیلیزاسیون مفصل و پاتلا
  • استفاده از کامپرس یخ و بالا نگه داشتن اندام برای کنترل التهاب و تورم
  • شروع برنامه تمرین درمانی شامل تمرینات دامنه حرکتی ، تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک تمامی گروه های عضلانی لگن و ران و در نهایت تمرینات فانکشنال و تمرینات مخصوص بهبود حس عمقی
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.