رایگان
درمان فیزیوتراپی سندرم ایلیو تیبیال فریکشن

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

درمان فیزیوتراپی سندرم ایلیو تیبیال فریکشن

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

برنامه درمانی فیزیوتراپی در سندرم Iliotibial Band Friction Syndrome شامل موارد زیر است:

 • پرهیز از دویدن تا بهبود علائم
 • استرچ دینامیک Dynamic stretching قبل از شروع تمرینات
 • اعمال کامپرس یخ بعد از تمرینات (20 دقیقه)
 • تجویز داروهای NSAIDs برای کاهش التهاب و درد 
 • استراحت نسبی از دویدن و خم و راست کردن های مکرر زانو (نظیر دوچرخه ، پائین آمدن از پله ، اسکی)
 • پرهیز از دویدن در سرازیری
 • پرهیز از دویدن روی سطوح ناصاف
 • استفاده از کفش های نرم و جدید مخصوص دویدن
 • استفاده از درمان یونتوفروزیس
 • تزریق کورتیکواستروئید در بورس در صورت نیاز (توسط پزشک)
 • تمرینات استرچی عضلات لگن ، ران و ساق
 • Two-man Ober stretch
 • Self-Ober stretch
 • استرچ فاشیای بیرونی ران Lateral fascial stretch
 • استرچ اکتیو گلوتئوس ماکزیموس و پیریفورمیس
 • استرچ اکتیو عضله Rectus femoris
 • استرچ اکتیو عضله Iliopsoas توام با Rectus femoris
 • استرچ پاسیو external stretching زانو در زاویه 90 درجه و نزدیک به Extension کامل زانو
تصاویر ضمیمه
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.