رایگان
پروتکل درمانی فیزیوتراپی بعد از جراحی آرتروسکوپیک بازسازی لیگامان صلیبی قدامی ACL

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل درمانی فیزیوتراپی بعد از جراحی آرتروسکوپیک بازسازی لیگامان صلیبی قدامی ACL

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

مرحله اول: مداخلات فیزیوتراپی قبل از انجام جراحی

قبل از اقدام به جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی  بیمار باید در خصوص موارد زیر مورد معاینه و ارزیابی فیزیوتراپی قرار گیرد:

 • ارزیابی دامنه حرکتی مفصل زانو ، لگن و مچ پا
 • ارزیابی عملکردی بیمار (Funcional Assesment)
 • ارزیابی قدرت عضلانی برای تمام گروه های عضلانی
 • وضعیت تنفسی بیمار

بعد از انجام ارزیابی بالینی فیزیوتراپیست لازم است نسبت به انجام مداخلات زیر اقدام نماید:

 • آموزش تمرین تنفس دیافراگمی
 • آموزش تمرینات مناسب برای بهبود جریان خون
 • آموزش و شرح مداخلات فیزیوتراپی بعد از جراحی
 • آموزش نحوه ترانسفر بیمار و جابجائی بیمار
 • ارائه برنامه تمرین درمانی قبل از عمل شامل تمرینات تقویتی عضله چهارسر ران 
 • انجام تحریک الکتریکی برای عضله چهار سر ران در صورت نیاز 
 • آموزش بیمار و خانواده در خصوص پروسه جراحی و برنامه توانبخشی (این امر ضمن کاهش اضطراب بیمار باعث کسب نتیجه درمانی بهتر خواهد شد)

مرحله دوم : برنامه فیزیوتراپی بعد از جراحی

فاز اول (روز 1 تا 7)

اهداف درمان فیزیوتراپی در فاز اول: 

 • کسب دامنه حرکتی 0 تا 90 در زانو (تا روز دهم بعد از جراحی)
 • توانائی انقباض اکتیو و مناسب عضله چهار سر ران
 • توانائی تحمل کامل وزن با استفاده از دو عصا و بریس زانو
 • کنترل تورم
 • بهبود زخم جراحی 
 • مراقبت از زخم 

درمانهای دستی :

 • موبیلیزاسیون پاتلا در تمامی جهات
 • موبیلیزاسیون بافت نرم (عضله همسترینگ برای کاهش اسپاسم)

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات حفظ و افزایش دامنه حرکتی زانو از جمله (Heel slides/wall slides/sitting assisted knee flexion)
 • تمرینات مچ پا (Ankle Pump)
 • تمرینات ایزومتریک عضله چهار سر ران در وضعیت Full Extension با یا بدون استفاده از تحریک الکتریکی (NMES) یا بیوفیدبک
 • Hamstring Set (در صورت استفاده از Auto Graft عضله همسترینگ تمرینات این عضله نباید در این فاز شروع شود)
 • Gluteal Set
 • SLR (حرکات Flexion ، Extension و Abduction در حالیکه زانو با استفاده از بریس در وضعیت Full Extension قفل شده است.)
 • Passive Knee Extension مثلا Prone hangs یا  heel propped in supine
 • Weight shifting in standing برای افزایش تحمل وزن در جهات عقب - جلو و چپ -راست
 • استفاده از CPM به مدت 6 ساعت در روز و با افزایش 5 تا 10 درجه در روز 
 • آموزش راه رفتن با دو عصا و بریس زانو (آموزش راه رفتن در سطوح صاف و پله)
 • استفاده از کرایوتراپی و کامپرس یخ برای کاهش تورم و التهاب 

نکته: در این فاز بیمار مجاز است ضمن استفاده از بریس زانو و دو عصا تا حد قابل تحمل روی اندام وزن بیاندازد. 

معیارهای ورود به فاز دوم: 

 • توانائی انجام SLR در بریس بدون LAG زانو
 • وجود زخم خشک و تمیز
 • افزایش محسوس دامنه حرکتی
 • توانائی تحمل وزن روی اندام سمت مبتلا

فاز دوم (روز 8 تا 14)

اهداف درمانی در فاز دوم:

 • رسیدن به دامنه حرکتی 0 تا 120 تا هفته سوم
 • توانائی انجام SLR بدون Quadriceps Lag
 • الگوی راه رفتن طبیعی با یک عصا و بدون قفل کردن بریس زانو

درمانهای دستی:

 • ادامه موبیلیزاسیون پاتلا در تمامی جهات
 • ادامه موبیلیزیاسیون بافت نرم (همسترینگ برای کاهش اسپاسم)

تمرین درمانی:

 • دوچرخه ثابت (از نیم پدال تا دور کامل) - ابتدا باید صندلی دوچرخه در ارتفاع بالاتر تنظیم شود . 
 • تمرینات ایزومتریک چهارسر ران در وضعیت Full Extension و در Knee Flexion حدود 90 درجه با یا بدون استفاده از تحریک الکتریکی NMES
 • ایستادن روی یک پا (در حالیکه بریس قفل است)
 • تخته تعادل در جهت anterior/posterior و روی هر دو اندام
 • ادامه تمرینات دامنه حرکتی (Heel slides/wall slides/sitting assisted knee flexion)
 • آموزش راه رفتن (راه رفتن روی یک پا pawing)
 • partial weight mini-squats در دامنه 0 تا 30
 • بلند شدن روی پاشنه Heel raises
 • ادامه SLR در هر 4 جهت (Flexion/Abduction/Adduction/Extension)
 • Terminal knee extension در وضعیت ایستاده و با استفاده از کش ورزشی
 • Active standing hamstring curls (در صورتی که از اتوگرافت همسترینگ استفاده شده باشد این تمرین در این فاز مجاز نیست)

معیارهای ورود به فاز سوم:

 • دامنه حرکتی فعال 0 تا 90
 • توانائی انجام SLR با حداقل Quadriceps lag
 • الگوی راه رفتن طبیعی با حداقل استفاده از وسایل محدود کننده حرکت
 • توانائی ایستادن روی پای مبتلا (با حمایت فیزیوتراپیست)

فاز سوم: (هفته 2 تا هفته 4)

اهداف درمانی در فاز سوم:

 • دامنه کامل حرکتی تا حد سمت سالم
 • راه رفتن طبیعی بدون استفاده از وسایل کمکی
 • استقلال بیمار در فعالیت های روزمره (در این فاز پائین امدن از پله ممکن است سخت باشد)

درمانهای دستی:

 • ادامه موبیلیزاسیون پاتلا در تمامی جهات
 • موبیلیزاسیون اسکار جراحی در صورت نیاز
 • کمک به حرکات flexion و extension زانو در صورت نیاز

برنامه تمرین درمانی:

 • دوچرخه ثابت با افزایش تدریجی مقاومت برای بهبود تحمل عضلانی Endurance
 • تمرینات ایزومتریک چهار سر ران با زانوی صاف و در زوایای 60 و 90 درجه با یا بدون استفاده از تحریک الکتریکی یا بیوفیدبک  (تا زمان یکی شدن انقباض عضلانی در مقایسه با سمت سالم )
 • تمرینات تقویتی در زنجیره حرکتی بسته (نظیر squat و leg press)  تا 60 درجه (با افزایش تدریجی مقاومت)
 • ادامه تخته تعادل روی دو اندام و در جهات مختلف
 • ایستادن روی یک اندام با یا بدون بستن چشم ها
 • راه رفتن به سمت جلو و عقب روی تردمیل یا با طناب ورزشی
 • SLR در وضعیت ایستاده و با استفاده از کش ورزش

معیارهای ورود به فاز 4:

 • دامنه حرکتی طبیعی در مقایسه با سمت سالم
 • الگوی راه رفتن طبیعی بدون استفاده از وسایل کمکی
 • توجه و احتیاط در خصوص وضعیت گرافت
 • توانائی ایستادن تک پا بدون کمک

فاز چهارم (هفته 4 تا هفته 8)

توصیه و احتیاط ها:

 • در این فاز گرافت در ضعیفترین وضعیت قرار داد و باید به بیمار در خصوص مراقبت از روند ترمیم آموزش کافی ارائه شود.
 • در این فاز دویدن ، پریدن و اسکات کامل ممنوع است و حداکثر زاویه مجاز برای اسکات 0 تا 60 درجه می باشد.
 • توجه به اسکار جراحی و اتجام موبیلیزاسیون ناحیه اسکار توسط فیزیوتراپیست ضروری است.

برنامه تمرین درمانی:

 • دوچرخه ثابت با افزایش تدریجی مقاومت و انجام اسکات یا پرس سبک (leg Press) در زاویه 0 تا 60 ، با دو پا و به تدریج با یک پا
 • تمرین Lunges تا 60 درجه 
 • تمرین روی پله به صورت Eccentric و Concentric (ضمن تمرین زانو بیشتر از 60 درجه خم نشود)
 • بلند شدن روی پاشنه (Heel/Calf Raise ) روی یک یا دو پا
 • تمرینات contrakicks/steamboats (به صورت پیشرونده از عقب و جلو ، سپس دو طرف ، سپس چرخشی و در نهایت به صورت راندوم)
 • Rotational stability exercises نظیر Static Lungs با قرقره جانبی
 • قم زدن با استفاده از طناب کشی ورزشی (در 4 جهت)
 • راه رفتن روی تردمیل هر 4 جهت
 • تخته تعادل در همه جهات و صفحات (روی دو پا)
 • تمرینات Ball toss در حالت ایستاده روی دو پا ، روی Mini tramp و ایستادن روی یک پا
 • Single-leg deadlifts (در صورتی که از اتوگرافت همسترینگ استفاده شده است باید این تمرین به هفته 6 تا 8 موکول شود)
 • تمرینات Core strengthening نظیر پل زدن در حالت supine و Prone
 • تمرین راه رفتن با موانع مخروطی شکل در تمامی جهات 

معیارهای ورود به فاز 5:

 • توانائی انجام تمرین اسکات روی 2 پا با توزیع متعادل وزن و تا 60 درجه
 • حداقل درد و تورم در زانو بدون خالی کردن Giving way
 • تفاوت قطر ران در فاصله 10 سانتی متری از لبه پاتلا باید نسبت به سمت سالم 1 تا 2 سانتی متر تفاوت نداشته باشد.
 • توانائی حفظ تعادل روی اندام مبتلا به مدت بیش از 30 ثانیه و بدون حرکات جانبی

فاز پنجم (هفته 8 تا هفته 12)

در این فاز باید مراقب تاندونیت پاتلا Patellat Tendonitis باشیم.

اهداف درمان فیزیوتراپی در فاز 5:

 • یکی شدن قطر ران (در صورت مناسب بودن برنامه تمرین درمانی انتظار داریم در هر ماه یک سانتی متر قطر ران افزایش یابد)
 • توانائی انجام اسکات روی یک پا تا 60 درجه 

معیارهای ورود به فاز ششم:

 • برابر شدن تقریبی قطر ران در فاصله 10 سانتی متری از لبه پاتلا (ختلاف حدود 1 سانتی متر قابل قبول است)
 • توانائی انجام اسکات روی یک پا تا 60 درجه 
 • توانائی حفظ تعادی روی پای مبتلا به مدت 60 ثانیه
 • حداقل تورم ممکن ضمن فعالیت بیمار (انتظار داریم در این مرحله درد و تورم وجود نداشته باشد.)

برنامه تمرین درمانی:

 • اسکات و پرس (Squats/leg press) دو پا تا یک پا با افزایش تدریجی مقاومت
 • Lunges در زاویه 0 تا 60
 • Calf raises روی دو پا تا یک پا
 • تمرینات تقویتی همسترینگ
 • تمرینات Core strengthening
 • تمرینات ترکیبی تقویتی و تعادلی (ball toss to trampoline on balance board, mini-squat on balance board, Sport Cord cone weaves, contrakicks) 
 • تمرینات پیشرفته تعادلی (ایستادن روی یک پا و خم شدن به سمت پای مقابل ، ایستادن روی یک پا و کشیدن دست ها به طرفین )
 • شنا به استثنای breaststroke

فاز ششم (هفته 12 تا هفته 16)

مواردی که باید به آن توجه نمود:

 • بیمار ضمن انجام تمرینات با زانوی خم شده در زاویه نزدیک به صاف (کمی فلکسیون) پائین بیاید.
 • بیمار ضمن انجام تمرینات در حالیکه زانویش در حالت والگوم یا واروم قرار دارد پائین بیاید ( در صورت وجود دینامیک والگوس dynamic valgus لازم است الگوی حرکتی اصلاح شود)

برنامه تمرین درمانی:

 • Elliptical trainer در جهت عقب و جلو
 • تمرینات Perturbation training برای بهبود تعادل و حس عمقی (با استفاده از انواع تجهیزات مخصوص تعادل)
 • تمرین با Shuttle Jumps (با دو پا ، یک پا در میان ، فقط پای مبتلا)
 • تمرین روی Mini-tramp (دو پا ، یک پا در میان و فقط پای مبتلا)
 • Jogging in place با استفاده از طناب ورزشی
 • افزایش سرعت حرکت در تمامی تمرینات
 • تمرین روی Slide board
 • دویدن در آب Aqua jogging

معیارهای ورود به فاز 7:

 • توانائی انجام 20 اسکات تک پا تا زاویه 60 درجه
 • ایستادن روی پای مبتلا به مدت 60 ثانیه بدون حرکات جانبی زیاد
 • توانائی انجام 30 تکرار از تمرین Calf Raise روی اندام مبتلا
 • فرود آمدن مناسب در پریدن عمودی و جانبی
 • کسب نتیجه 80 درصد در تست HOP در مقایسه با اندام سالم

فاز هفتم (هفته 16 تا 24)

تمرینات فاز نهائی:

 • شروع برنامه دویدن
 • ادامه تست HOP و آموزش بیمار
 • پریدن عمودی و جانبی (دو پا و یک پا)
 • تمرینات پلی متریک پیشرفته (box jumps, bounding, standing jumps, jumps in place, depth jumps, squat jumps, scissor jumps, jumping over barriers, skipping)
 • تمرینات افزایش سرعت و چابکی (Speed and agility drills) مشابه تمریناتی که بیمار در ورزش تخصصی خود انجام می دهد.
 • Cutting drills (شروع از هفته 20)
 • انجام دریل های ورزش تخصصی (شروع از هفته 20)
تصاویر ضمیمه
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.


در فیزیوتراپی کیمیا درمانها به صورت کلاسیک و بر اساس شواهد بالینی صورت می گیرد.
تمرینات درمانی منظم و دقیق و مبتنی بر دانش مهمترین مداخله درمانی در این بیماران به شمار می رود.