رایگان
پروتکل درمان فیزیوتراپی سریع بعد از ترمیم آرتروسکوپیک منیسک های زانو

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل درمان فیزیوتراپی سریع بعد از ترمیم آرتروسکوپیک منیسک های زانو

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

فاز یک (هفته 0 تا هفته دوم):

اهداف درمانی:

 • دامنه کامل حرکتی
 • وزن اندازی کامل روی اندام Full Weight Bearing
 • عدم وجود تورم

وزن اندازی روی اندام:

 • وزن اندازی روی اندام تا حد قابل تحمل

مداخلات درمانی:

 • دامنه حرکتی تا حد قابل تحمل 0 تا 90 درجه
 • کرایوتراپی و کامپرس یخ (هر 3-4 ساعت 20 دقیقه)
 • تحریک الکتریکی شامل مدالیته های ضد درد و تحریک عضلانی کوادریسپس
 • تمرینات ایزومتریک کوادریسپس Quadriceps set
 • Straight leg raise یا SLR 

فاز دوم (هفته دوم تا هفته چهارم)

معیارهای ورود به فاز دوم:

 • دامنه حرکتی کامل زانو
 • عدم وجود التهاب و تورم در مفصل
 • توانائی وزن اندازی کامل روی اندام

اهداف درمانی فاز دوم:

 • کسب قدرت طبیعی کوادریسپس
 • الگوی راه رفتن طبیعی (Normal Gait)

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات دامنه حرکتی بسته در زاویه 0 تا 90 درجه
 • دوچرخه ثابت تا حد قابل تحمل
 • استخر تا حد قابل تحمل
 • تمرینات بهبود فانکشنال اولیه (functional training)

فاز سوم: هفته چهارم تا هشتم

معیارهای ورورد به این فاز:

 • الگوی راه رفتن طبیعی (Normal Gait)
 • دارا بودن قدرت عضلانی و حس عمقی کافی برای شروع تمرینات فانکشنال پیشرفته

اهداف درمانی:

 • تست قدرت عضلانی و تست ارزیابی فانکشنال بیمار به 85 درصد سمت سالم برسد.
 • بیمار بتواند ضمن ترخیص از کلینیک فیزیوتراپی به سطح فعالیت طبیعی برسد.

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات تقویتی پیشرفته
 • تمرینات فانکشنال اختصاصی متناسب با ورزش بیمار
 • تمرینات فانکشنال پیشرفته
تصاویر ضمیمه
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.