رایگان
پروتکل درمان غیر جراحی ناپایداری خلفی شانه

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل درمان غیر جراحی ناپایداری خلفی شانه

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

فاز یک (هفته 0 تا هفته 2)

اهداف درمانی:

 • کاهش درد ، التهاب و تورم
 • انجام حرکت پاسیو شانه

محدودیت ها و موارد احتیاط:

 • flexion تا 90 درجه
 • abduction تا 60 درجه
 • IR/ER انجام نشود (0 درجه)
 • انجام Internal rotation تا هفته 6 مجاز نیست.
 • از Ultra sling برای بی حرکتی شانه در تمامی اوقات (شامل زمان خواب) استفاده شود.

کنترل و کاهش درد:

 • داروهای مخدر (Narcotics) به مدت 5 تا 7 روز از زمان دررفتگی پاتولوژیک
 • داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDs برای کاهش التهاب و درد
 • مدالیته های فیزیوتراپی شامل ultrasound و HVGS یا  (high-voltage galvanic stimulation) و تحریک الکتریکی
 • هات پک (Moist heat) در شروع درمان و  کامپرس یخ در انتهای جلسه درمانی

برنامه تمرین درمانی:

 • دوچرخه ثابت
 • پیاده روی در سطوح صاف
 • تمرینات flexion و extension اکتیو برای مچ و تقویت grip 
 • تمرینات پاندولار  passive Codman's exercises
 • حرکات passive مفاصل آرنج و دست
 • حرکات passive مفصل شانه (با احتیاط)
 • حرکات passive استخوان کتف

مدالیته ها:

 • تحریک الکتریکی با استفاده از IFC (اینترفرنشیال)
 • کرایوتراپی و کامپرس یخ برای کاهش تورم و درد
 • های ولتاژ (HVPC) برای کاهش ادم

فاز دوم (هفته 3 تا هفته 4)

اهداف درمانی:

 • کاهش درد ، التهاب و تورم
 • بهبود دامنه حرکتی

محدودیت ها و موارد احتیاط:

 • flexion تا 90 درجه
 • abduction تا 60 درجه
 • external rotation تا 30 درجه
 • انجام حرکت internal rotation تا هفته 6 مجاز نیست
 • ادامه استفاده از Ultra sling حتی موقع خواب
 • اجتناب از اعمال استرس روی کپسول خلفی شانه (اجتناب از حرکت external rotation به صورت active و اجتناب از حرکت internal rotation به صورت passive)

برنامه تمرین درمانی:

 • عدم استفاده از Pully 
 • حرکات abduction و flexion با استفاده از Table slides
 • Scapular clocks
 • حرکات flexion و extension مچ
 • حرکات آرنج شامل flexion ، extension ، supination و pronation به صورت passive
 • حرکات شانه به صورت passive (با احتیاط)
 • حرکات کتف به صورت passive

مدالیته ها:

 • تحریک الکتریکی با استفاده از IFC (اینترفرنشیال)
 • کرایوتراپی و کامپرس یخ برای کاهش تورم و درد
 • های ولتاژ (HVPC) برای کاهش ادم

فاز سوم (هفته 5 تا هفته 6)

اهداف درمانی

 • پیشرفت حرکات به سمت تمرینات Active assisted
 • شروع تمرینات تقویتی isometric

محدودیت ها و موارد احتیاط:

 • flexion تا 90 درجه
 • abduction تا 60 درجه
 • کنار گذاشتن اسلینگ (به شرط عدممخالفت جراح)

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات شانه با تکنیک Table slides
 • تمرینات تقویتی ایزومتریک برای flexion / extension / abduction (شانه در کمتر از 30 درجه abduction قرار داشته باشد)
 • حرکات flexion و abduction به صورت active assisted و به مرور به صورت active (تمرینات wall walks و standing two-way)
 • Scaption squeezes با استفاده از foam roll و بدون اعمال مقاومت
 • ادامه تمرینات passive شانه (با احتیاط)
 • موبیلیزاسیون کتف (passive scapular movements)
 • تمرینات PNF

مدالیته ها:

 • استفاده از کرایوتراپی یا کامپرس یخ بعد از انجام تمرینات یا در انتهای جلسات فیزیوتراپی

فاز چهارم (هفته 7 تا 12)

هفته 7 تا هفته 9:

اهداف درمانی: افزایش دامنه حرکتی passive تا حد کامل (با توجه به درد)

احتیاط ها:

 • اجتناب از تمرینات تقویتی در دامنه های انتهایی

برنامه تمرین درمانی:

 • upper body ergometer یا UBE
 • استفاده از pully در صورتیکه دامنه حرکتی کامل نشده باشد
 • Ball on wall
 • Prone two way
 • Standing two way
 • Prone row
 • Sidelying External Rotation با اعمال مقاومت
 • Scapular squeeze با اعمال مقاومت
 • حرکت external rotation دو طرفه با تراباند
 • تمرین PNF برای مفصل GH (تمرینات دیاگونال D1/D2)
 • شروع برنامه Thrower's 10 (با مقاومت کم / حرکات ER و IR از وضعیت نوترال شروع شوند تا هفته 10 می توان ضمن این حرکات بازو را تا 45 درجه از بدن دور کرد)
 • Seated row 
 • دامنه flexion و extension به صورت پاسیو تا دامنه کامل 
 • حرکات ER/IR با بازوی دور شده از بدن (abduction 45)
 • موبیلیزاسیون مفصل GH (موبیلیزاسیون کپسول خلفی و تحتانی)
 • استرچ عضلات پکتورال و لاتیسیموس دورسی

مدالیته ها:

 • کرایوتراپی یا کامپرس یخ بعد از تمرین درمانی یا در پایان فیزیوتراپی

هفته 10 تا 12

اهداف درمانی:

 • تقویت عضلات روتاتورکاف و عضلات کتف
 • بازیابی دامنه حرکتی کامل

محدودیت ها و موارد حتیاط:

 • اجتناب از تقویت تهاجمی عضلات Internal rotator
 • توجه به محدودیت حرکتی وبویژه محدودیت دامنه انتهایی Flexion و Internal Rotation

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات فاز قبل (هفته 7 تا 9)
 • در این فاز تمرینات IR/ER را می توان در وضعیت 90/90 ادامه داد (بازو در 90 درجه abduction)
 • شروع تمرینات قلبی و عروقی (دویدن روی تردمیل / استفاده از دستگاه elliptical)
 • انجام تمرین push-up 
 • شروع تمرین Lat pull-downs در جلوی بدن
 • موبیلیزاسیون مفصل GH 
 • استرچ طولانی مدت کپسول مفصلی برای بازیابی دامنه حرکتی کامل و بدون درد

مدالیته ها:

 • یخ یا کرایوتراپی در پایان جلسه فیزیوتراپی

فاز پنجم (هفته 13 تا 16)

اهداف درمانی:

 • شروع برنامه اختصاصی ورزشی

برنامه تمرین:

 • ادامه Thrower's 10 (استفاده از مقاومت تا حد قابل تحمل)
 • شروع تمرینات پلی متریک شانه (shot toss ادامه با shot throw و پیشرفت به overhead toss)
 • Dynamic wall push-ups
 • پیشرفت به push-ups روی کف زمین
 • Rhythmic stabilization در وضعیت چهار دست و پا
 • ادامه تمرینات ورزشی اختصاصی (فعالیت پرتابی کامل تا هفته 16 شروع نشود)

فاز ششم (هفته 16 تا 20)

 • ادامه تمرینات فاز قبلی
 • بازگشت به فعالیت های ورزشی پیشرفته در هفته 20
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.