رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در جراحی Distal Biceps Repair

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در جراحی Distal Biceps Repair

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

بی حرکتی: اندام بیمار در زوایه 45 درجه در اسپلینت قرار داده می شود.

هفته اول بعد از جراحی

 • اندام بیمار در زاویه 45 یا 20 درجه (بر حسب تحمل بیمار) در اسپلینت Orthoplast قرار داده می شود.
 • اسپلینت فقط باید موقع استحمام باز شود و ضمن استحمام از اندام استفاده نشود.
 • شروع حرکت اکتیو بر خلاف جاذبه و با کمک اندام سالم (بدون باز کردن اسپلینت)

هفته 1 تا 4 بعد از جراحی

 • در صورتی که اندام در زوایه 45 درجه قرار داده شده است باید هر هفته حدودا 10 درجه دامنه extension آرنج اضافه شود. 
 • ادامه تمرین active بر خلاف جاذبه

هفته 4 بعد از جراحی

 • ادامه استفاده از اسپلینت در دامنه 20 درجه 
 • بیمار در این فاز می تواند برای فعالیت هایی نظیر خوردن ، تایپ کردن یا رانندگی اسپلینت را باز نماید. 
 • به مرور با کمک فیزیوتراپیست (passive stretch) می توان اندام را به طور کامل صاف نمود 
 • تمرین تقویتی با اعمال مقاومتی حدود 2 کیلو شروع می شود و با توجه به وضعیت درد بیمار تمرینات میزان مقاومت اضافه می شود. 

هفته 6 بعد از جراحی

 • کنار گذاشتن اسپلینت
 • انجام تمرینات تقویتی با حدود 50 تا 75 درصد قدرت (نسبت به سمت سالم)

هفته 12 بعد از جراحی

 • بازگشت به ورزش
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.