رایگان
پروتکل درمان فیزیوتراپی در جراحی ریلیز لترال رتیناکولوم زانو

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل درمان فیزیوتراپی در جراحی ریلیز لترال رتیناکولوم زانو

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

برنامه درمانی فیزیوتراپی بعد از جراحی ریلیز رتیناکولوم زانو طبق فاز بندی زیر انجام می گیرد:

فاز اول (روز اول تا هفته دوم):

اهداف درمانی: 

 • مراقبت از بافت نرم و کمک به ترمیم آن
 • بهبود دامنه حرکتی Flexion و Extension زانو
 • افزایش قدرت عضلات اندام تحتانی (با تاکید روی بازآموزی عضله چهار سر ران)
 • آموزش و آگاه سازی بیمار در خصوص محدودیت ها و فرایند توانبخشی و فیزیوتراپی

وزن اندازی روی اندام:

 • بیمار می تواند ضمن استفاده از دو عصا تا حد قابل تحمل روی اندام وزن بیاندازد.

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات ایزومتریک عضله کوادریسپس (Quadriceps set)
 • isometric adduction با استفاده از بیوفدبک برای بازآموزی عضله VMO - vastus medialis obliquus 
 • Heel slides
 • تمرینات دامنه حرکتی مچ و Ankle pumps
 • تمرینات گاستروکنمیوس و همسترینگ در وضعیت Nonweightbearing
 • Straight leg raise یا SLR (حرکت Flexion همراه با چرخش خارجی ، Adduction و Extension). حرکت Abduction را می توان از هفته سوم شروع نمود. 
 • استفاده از تحریک الکتریکی (FES) در صورتیکه قدرت عضلانی در حد 2 یا 3 باشد. 
 • شروع تمرینات درمانی در آب در صورتیکه زخم بهبود یافته باشد از هفته دوم به بعد مجاز است (تاکید روی نرمال سازی الگوی راه رفتن)
 • دوچرخه ثابت برای بهبود دامنه حرکتی (هنگامی که دامنه Flexion کافی برای انجام حرکت وجود داشته باشد)

فاز دوم (هفته 2 تا 4):

معیارهای ورود به فاز دوم:

 • قدرت مناسب عضله چهار سر
 • دامنه حرکتی اکتیو زانو 0 تا 90 (توانائی انجام 90 درجه Flexion زانو)
 • توانائی صاف کردن زانو (Full Extension)
 • عدم وجود نشانه های تورم و التهاب فعال در ناحیه

اهداف درمانی:

 • افزایش دامنه خم کردن زانو (Knee Flexion)
 • افزایش قدرت و انعطاف اندام تحتانی
 • بازیابی الگوی راه رفتن طبیعی (Normal Gait Pattern)
 • بهبود تعادل و حس عمقی

وزن اندازی روی اندام (Weight Bearing):

در صورت حصول شرایط زیر بیمار مجاز است بدون استفاده از عصا راه برود:

 • عدم وجود extension lag هنگام انجام SLR
 • توانائی صاف کردن کامل زانو Full Knee Extension
 • الگوی راه رفتن طبیعی و بدون درد (Nonantalgic gait pattern)
 • استفاده از یک عصا برای نرمال سازی الگوی راه رفتن بدون وسایل کمکی

برنامه تمرین درمانی:

 • Wall slides در محدوده 0 تا 45 درجه و به مرور Mini squats را جایگزین این حرکت می کنیم
 • تمرینات تقویتی لگن Four-way hip exercises برای flexion, extension, and adduction
 • Calf raises
 • تمرینات تعادلی و بهبود حس عمقی
 • راه رفتن روی تردمیل با هدف نرمال سازی الگوی راه رفتن
 • تمرینات استرچی ایلیوتیبیال باند و فلکسورهای لگن

فاز سوم (هفته 4 تا 8)

معیارهای ورود به فاز سوم:

 • الگوی طبیعی راه رفتن 
 • قدرت خوب و طبیعی عضله چهار سر ران
 • کنترل دینامیکی مناسب بدون ناپایداری طرفی کشکک زانو
 • کسب موافقت پزشک جراح برای شروع تمرینات پیشرفته

اهداف درمانی در فاز سوم:

 • رفع محدودیت های حرکتی باقی مانده
 • ادامه تقویت عضلانی چهار سر ران
 • تقویت قدرت فانکشنال و حس عمقی

برنامه تمرین درمانی:

 • استرچ عضله چهار سر ران بعد از کامل شدن دامنه خم شدن زانو
 • Hamstring curl
 • پرس پا در زاویه 0 تا 45
 • تمرینات تقویتی پیشرونده در زنجیره حرکتی بسته
 • four-way hip با اضافه کردن حرکت Abduction
 • استفاده از پله برقی یا elliptical trainer
 • NordicTrack
 • دویدن در استخر با جلیقه

فاز چهارم (بازگشت کامل به فعالیت های روزمره - هفته 8)

معیارهای ورود به فاز چهارم:

 • موافقت و مجوز پزشک برای شروع فعالیت های طبیعی
 • عدم وجود علامت در ناحیه پاتلوفمورال یا بافت نرم
 • عدم وجود علائم ناپایداری کشکک
 • وجود قدرت عضلانی ، تحمل عضلانی ، دامنه حرکتی و حس عمقی مناسب برای شروع فعالیت 

اهداف درمانی در فاز چهارم:

 • حفظ و ارتقاء قدرت عضله چهار سر ران
 • حفظ و ارتقاء قدرت فانکشنال و حس عمقی
 • بازگشت به سطح فعالیت و ورزش مناسب

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات قبل 
 • Slide board
 • برنامه راه رفتن و دویدن 
 • دویدن به سمت جلو و عقب ، دویدن به شکل عدد 8
 • تمرینات پلی متریک
 • تمرینات متناسب با ورزش اختصاصی
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.


در فیزیوتراپی کیمیا کلیه پروتکل های درمانی بر اساس جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی است.