رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در جراحی Open Subpectoral Biceps Tenodesis

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در جراحی Open Subpectoral Biceps Tenodesis

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

فاز اول (هفته 0 تا هفته 2)

 • تمرینات پاندولار (Codman) آرام با ساپورت حداقل سه نوبت در رور
 • حرکت flexion آرنج به صورت passive
 • حرکات مچ به صورت active
 • تمرینات grip
 • حرکات شانه به صورت passive (حرکت flexion تا 150 درجه / حرکت abduction تا 150 درجه و حرکت external rotation تا 30 درجه)
 • انجام حرکات flexion آرنج و supination ساعد به صورت active تا هفته 4 - هفته6 مجاز نیست.

فاز دوم (هفته 2 تا هفته 4)

 • دامنه حرکتی کامل شانه به صورت passive و شروع  حرکات AAROM و AROM
 • استفاده از اسلینگ تا پایان هفته سوم
 • ادامه تمرینات passive مفصل آرنج تا هفته 6
 • تمرینات ایزومتریک sub-maximal f برای حرکات abduction / external rotation / internal rotation
 • انجام حرکات flexion آرنج و supination ساعد به صورت active تا هفته 4 - هفته6 مجاز نیست.

فاز سوم (هفته 4 تا هفته 6)

 • ادامه و پیشرفت در حرکات AAROM و AROM شانه (flexion تا 160 درجه  / abduction تا 160 درجه و ER تا 45 درجه / در همه حرکات بازو در کنار بدن)
 • شروع تمرینات تقویتی روتاتورکاف و عضلات نگهدارنده کتف
 • اجتناب از انقباض فعال عضله biceps و حرکات flexion آرنج و supination ساعد تا پایان هفته 6

فاز چهارم (هفته 6 تا هفته 12)

 • تکمیل دامنه حرکتی شانه
 • ادامه تمرینات تقویتی
 • شروع تمرینات پیشرفته و اختصاصی نظیر push-up (هفته 10)
 • شروع شنا از ماه سوم (با استفاده از kickboard)

فاز پنجم (هفته 12 تا هفته 16)

 • ادامه تمرینات اختصاصی 
 • شروع تمرینات پلی متریک در ورزشکاران ورزشهای پرتابی
 • تمرینات پیشرفته حس عمقی
 • شروع فعالیت های ورزشی در هفته 12 تا 16
 1. پرتاب های سبک ماه 3
 2. پرتاب های سرعتی ماه 4
 3. پرتاب های بالای سر مانند سرویس والیبال و تنیس از ماه 4 به صورت سبک 
 4. فعالیتهای بالای سر کامل از ماه 6 
 5. شنای overhead freestyle در ماه 4 و شنای پروانه ماه 3
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.