رایگان
پروتکل فیزیوتراپی بعد از جراحی بازسازی لیگمان پاتلوفمورال داخلی

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی بعد از جراحی بازسازی لیگمان پاتلوفمورال داخلی

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

بعد از جراحی بازسازی لیگمان پاتلوفمورال داخلی غالبا بیمار نیازمند یک دوره بی حرکتی و درمان فیزیوتراپی است به گونه ای که ظرف 4 ماه بتواند به سطح فعالیت نرمال و کامل برگردد. 

هفته 0 تا 2 :

  • وزن اندازی کامل روی اندام در بریس و بدون فعال کردن عضله چهار سر ران 

هفته 2:

  • شروع رسمی درمان فیزیوتراپی با حرکات Passive و Active assisted 

هفته 6:

  • تمرینات تقویتی تهاجمی تر برای عضله چهارسر ران ، همسترینگ ، لگن و عضلات Core
  • استفاده از دوچرخه ثابت با مقاومت کم
  • تمرینات زنجیره حرکتی بسته نظیر اسکات و پرس پا با دو اندام 

هفته 12:

  • شروع دویدن و تمرینات سرعتی
  • شروع تمرینات زنجیره حرکتی بسته روی یک اندام (اسکات روی پای مبتلا)

هفته 16:

بازگشت به سطح فعالیت کامل و ورزش

تصاویر ضمیمه
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.